Mali giganci- Filia PWD w Marcyporębie

 

Projekt „Mali giganci” numer RPMP.09.02.01-12-0129/18 współfinansowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne                 i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny                 i systemu pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu wynosi 9 055 463,95 zł w tym 8 397 123,95 zł dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od września 2019 r. przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Paw II w Marcyporębie  działa wyremontowana i bardzo dobrze wyposażona Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach realizowanego projektu „Mali giganci”, na które Gmina Brzeźnica pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 dla około 300 uczniów z sześciu szkół prowadzona jest opieka i wychowanie oraz organizacja czasu wolnego.

Na dzieci codziennie czekają ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, sportowe, a także cotygodniowe zajęcia kulinarne. W zależności od potrzeb organizowane są też lekcje socjoterapeutyczne, logopedyczne oraz psychologiczne. W planach są także wycieczki i kolonie. Projekt realizowany będzie do czerwca 2022 roku, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny!

Dzieci w placówkach bawią się, odrabiają lekcje, tworzą ciekawe prace plastyczne, uczestniczą w zabawach sportowych, konkursach, uczą się wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy korzystając z zakupionych pomocy dydaktycznych jak również komputerów, tablicy interaktywnej i dywanu multimedialnego. Uczniowie mogą tu bezpiecznie spędzić czas poza lekcjami np.: do czasu powrotu rodziców z pracy, czy przyjazdu szkolnego autobusu. Wszystko to sprawia, że placówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Więcej informacji na temat działalności Filii PWD w Marcyporębie można znaleźć na Facebooku.

Zobacz nasze działania na Facebooku! 🙂Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content