Projekt ekologiczny „Zgodnie z Naturą”

Nasza szkoła kontynuuje realizację ogólnopolskiego projektu ekologicznego „Zgodnie z Naturą”, który realizuje we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgodnie z Naturą to ogólnopolski program edukacji ekologicznej realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach w rejonach, w których występują różne formy ochrony obszarowej, zwłaszcza na obszarach Natura 2000. Projekt promuje aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody.  Program realizowany jest przez 3 semestry, podczas których grupa uczniów przeprowadzi dwa projekty skierowane do lokalnej społeczności. Działania są każdorazowo wybierane z dziewięciu propozycji CEO. W poprzednim semestrze zrealizowaliśmy projekt „Zielona Inwentaryzacja”, w którym uczniowie zaplanowali oraz przeprowadzili grę terenową. Obecnie do programu dołączyli uczniowie kl. V. 29.10.2015 r. odbyły się w naszej szkole czterogodzinne warsztaty w ramach realizacji projektu „Zgodnie z Naturą”, które prowadzone były przez edukatora CEO pana Michała Wolnego. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klasy V i VI naszej szkoły. Zadaniem warsztatów było wprowadzenie uczestników w tematykę projektu i wspieranie ich w planowaniu działań. Uczniowie poprzez różnorodne gry i zadania uczyli się współpracy. Konstruowali wieżę, tworzyli plakaty promujące walory środowiska naturalnego okolicy. Opracowali plan działań, który musi być podjęty, aby zrealizować projekt. Dzięki temu poznali swoje mocne strony i uwierzyli, że wspólna praca dostarcza wiele radości i łatwiej doprowadza do obranego celu. Warsztaty pomogą nam teraz realizować trudne na pierwszy rzut oka wyzwania. Podczas zajęć nasi uczniowie wybrali kolejny projekt do realizacji, a mianowicie „Gramy okolicę”. Projekt ten polega na opracowaniu spotu reklamującego naszą miejscowość. Z zapałem przystępujemy do pracy.

Koordynatorka programu: Zdzisława Ciepiela

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content