O szkole

Publikacja pamiątkowa z wydana z okazji nadania Szkole Podstawowej w Marcyporębie sztandaru imienia Świętego Jana Pawła II – rok 2016

Okoliczności powstania szkoły ludowej w Marcyporębie lata 1842 r. – 1865 r.

 1. W 1842 roku Sejm Galicyjski we Lwowie podjął ustawę o wprowadzeniu na terytorium  Galicji szkół pospolitych (ludowych). Na tę wiadomość we wszystkich większych miejscowościach organizowano zgromadzenia mieszkańców w celu wyłonienia komisji, które miały przygotować bazę i środki pod przyszłe szkoły.
 2. Uchwałę o utworzeniu w Marcyporębie szkoły parafialnej i powołaniu kompetentnej komisji podjęto w 1842 roku na ogólnym zgromadzeniu mieszkańców gmin (wsi).
 3. Lata: 1842 -1845 to okres przeznaczony na poszukiwanie lokalu i gromadzenie środków niezbędnych do utrzymania szkoły. Lakoniczne wzmianki , zamieszczane przez prowadzącego kronikę, dowodzą, że w tym okresie komisja  napotykała na poważne przeszkody typu organizacyjnego.
 4. W Marcyporębie sprawa organizacji szkoły stała się ponownie aktualna w 1845 roku. Inicjatorem działań na jej rzecz był miejscowy proboszcz ks. Wawrzyniec Gruczyński. Po kilkukrotnym sprawdzeniu lokalnych warunków Obwodowa Komisja Szkolna w Wadowicach podjęła ostateczną decyzję i wystąpiła do władz nadrzędnych z aprobującym wnioskiem.
 5. Na podstawie  rozporządzenia, z 1 stycznia 1862 roku, wydanego przez Urząd Namiestnikowski we Lwowie i dekretu Biskupiego Konsystorza w Tarnowie, z dnia 31 grudnia 1862 roku, zapadła decyzja  wyrażająca zgodę na zorganizowanie przy parafii w Marcyporębie szkoły ludowej.
 6. 15 grudnia 1862 roku zakupiono chałupę, którą po przeróbkach  adaptacyjnych przeznaczono na szkołę. Zanim to nastąpiło,  upłynęły kolejne trzy lata.
 7. Oficjalne otwarcie szkoły ludowej i rozpoczęcie procesu dydaktycznego nastąpiło w dniu 12 listopada 1865 r.

DALSZA HISTORIA SZKOŁY  

 1. 1873 r. Krajowa Rada Szkolna (organ nadzorujący szkolnictwo w Galicji) uznał Szkołę     Pospolitą w Marcyporębie za etatową. Uczył w niej jeden nauczyciel.
 2. W 1884 r. wybudowano nowy murowany budynek szkolny, który składał się z jednej Sali szkolnej, dwóch pokoi, kuchni i spiżarni. W listopadzie tegoż roku odbyło się poświęcenie budynku. Na urządzenie tej szkoły Franciszek Józef I, cesarz Austrii, ofiarował 50 złotych.
 3. W 1904 r. Rada Szkolna Krajowa przekształciła szkołę jednoklasową na dwuklasową, a w 1909r. na czteroklasową.
 4. W 1921 r. utworzono klasę eksponowaną w Bachorowicach. Wcześniej takież klasy utworzono w Nowych Dworach i Kopytowce. W okresie między wojennym szkoła boryka się z problemami kadrowymi, jak również finansowym i lokalowym. Dzieci uczą się w salach wynajętych w okolicznych domach.
 5. W 1935 r. Gmina Brzeźnica uchwala budowę nowej szkoły, lecz wojna przekreśla te plany. Po przerwie wojennej naukę rozpoczęto 3 września 1945 r. w starym budynku oraz wynajmowano dodatkowe sale w Domu Ludowym.
 6. W 1948r. władze państwowe postanowiły, że podstawą całego szkolnictwa w Polsce będzie siedmioletnia szkoła podstawowa. Wtedy to po raz pierwszy pojawia się nazwa „Szkoła Podstawowa w Marcyporębie”.
 7. W 1958 r. wrócono do powojennych planów wzniesienia nowego budynku szkolnego. Prace budowlane rozpoczęto 17 kwietnia 1960r. Zgodnie z planem miał powstać duży, nowoczesny budynek z centralnym ogrzewaniem.
 8. Dnia 15 stycznia 1962 r. szkoła przeniosła się do nowego budynku. Był on pięknym i okazałym, ale miał poważne usterki. Brak było wody, a na ścianach pojawiły się pęknięcia.  Przystąpiono do remontu, w którym ofiarnie pomagali żołnierze z jednostki wojskowej z Wadowic oraz pracownicy elektrowni w Łaziskach.
 9. Rok szkolny 1961/ 1962 zapisał się dużymi zmianami w historii szkoły. Przedłużono okres kształcenia z 7 do 8 lat, a także wycofano ze szkół lekcje religii.
 10. Lata 60-te obfitowały w tej szkole w liczne inwestycje.  Rodzice wraz    z nauczycielami wybudowali lodowisko, o uruchomieniu którego pisało w 1967 r. „Echo Krakowa”. W 1968 r. szkoła otrzymała nagrodę za  zdobycie IV miejsca w konkursie na najlepsze boisko sportowe w województwie krakowskim, wybudowane w czynie społecznym. W czasie wakacji w szkole organizowano kolonie letnie dla dzieci pracowników Elektrowni w Łaziskach oraz Rogoźnickich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych.
 11. 29 kwietnia 1973 r. nadano szkole imię Marcelego Nowotki. W 1990 r. zrezygnowano z nadanego szkole patrona.
 12. 1 września 1999 r. zaczęła się  kolejna reforma edukacji. Od roku szkolnego 1999/2000 do  szkoły podstawowej, w której nauka trwa 6 lat zaczęły uczęszczać dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Od września 1999 uczniowie klas I-VI dotychczasowych szkół podstawowych stali się uczniami odpowiednich klas 6-letniej szkoły podstawowej. Wszyscy absolwenci szkoły podstawowej zaczęli  kontynuować  naukę w 3-letnim gimnazjum.
 13. Sześcioletnia szkoła została podzielona na dwa trzyletnie etapy. Pierwszy etap zaczął obejmować  klasy od I do III; zasadniczą część zaczął stanowić blok zajęć zwanych „kształceniem zintegrowanym”. W klasach IV-VI przedmiotów zaczęli uczyć różni nauczyciele, z czego jeden (wychowawca) odpowiedzialny jest za swoją klasę. Naucza się:
 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego
 • matematyki
 • przyrody
 • historii i społeczeństwa
 • muzyki
 • plastyki
 • techniki
 • informatyki
 • wychowania fizycznego
 • religii
 1. W 2002 r. uczniowie klasy VI szkoły podstawowej po raz pierwszy  przystąpili do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności.
 2. 2000 r. likwidacja punktu filialnego w Kopytówce.
 3. Z dniem 1 września 2004 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat do oddziału przedszkolnego  w naszej szkole obowiązkowo zaczęli uczęszczać dzieci 6-letnie.
 4. 31 sierpnia 2008 r. stosowna Uchwalą Rady Gminy Brzeźnica zlikwidowano punkt filialny szkoły w Bachorowicach.
 5. W 2008 r. została przeprowadzona  nadbudowa budynku szkoły poprzez zmianę konstrukcji dachu.
 6. 24 września 2016 r. nadanie szkole sztandaru i imienia Świętego Jana Pawła II. Sztandar został poświęcony przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza.
 7. Z dniem 1 września 2017 r. sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI stała  się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII.
 8. 14 listopada 2017 r. poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej przez księdza biskupa Jana Zająca.
 9. 8 września 2018 r. uroczyste otwarcie sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego.

Zobacz jak powstawała sala gimnastyczna i boisko wielofunkcyjne.

*Na podstawie kroniki szkolnej powyższe dane zebrał:   dr Zygmunt Poniedziałek

DYREKTORZY

Krystyna Korus Od 2007
Józef Gramatyka 1999 — 2007
Józef Ignacyk 1990 — 1999
Maria Mikołajtys 1969 — 1986, 1988 — 1990
Teresa Wideł 1987 — 1988
Zofia Zając 1986
Jan Mikołajtys 1962 — 1969
Mieczysław Jaworski 1949 — 1962
Marian Rzeszótko 1945 — 1949
Tadeusz Broś 1936 — 1939
Maria Lenartowicz 1935 — 1936
Franciszek Bronowski 1919 — 1935
Edward Konopnicki 1913 — 1917
Michał Galus do 1913

Nauczyciele uczący w latach 1865 — 1939

Sztandar jest  znakiem Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporebie.

Sztandar składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat to tkanina w kolorze czerwonym i białym. Ma kształt kwadratu o boku 90 na 90 centymetrów obszytego złocistymi frędzlami. Płat jest przymocowany ozdobnymi gwoździami do drzewca o wysokości 2 i pół metra. Głowica to metalowa figurka orła.

Jedna strona sztandaru ma kolor czerwony. Na tym tle umieszczone jest Godło Polski – biały orzeł w złotej koronie. Wokół orła rozciąga się napis: „Nauka i wiedza –  Bogu i Ojczyźnie” Ta dewiza ma przypominać uczniom, że zdobywają wykształcenie nie tylko dla własnej korzyści, ale przede wszystkim  po to, aby lepiej służyć społeczeństwu w duchu wartości religijnych i patriotycznych. W rogach wyhaftowano skrzyżowane gałązki laurowe, którymi już od czasów starożytnych nagradzano mistrzów i zwycięzców.

Druga strona sztandaru ma kolor biały. W jej centralnej części widnieje podobizna świętego Jana Pawła II z rozpostartymi szeroko ramionami. Taka postawa znamionuje otwarcie na świat i pozytywną energię. Jeszcze więcej otuchy dodają patrzącym słowa Świętego wyhaftowane bezpośrednio nad Jego głową: „Nie lękajcie się”. Te słowa, oprócz uniwersalnego znaczenia związanego z ważnym momentem w historii naszego narodu, mają dla nas (również ważne) lokalne znaczenie – kojarzą się ze Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się”, który przebiega przez naszą wieś. Na tej stronie sztandaru umieszczona jest także obecna, nowa nazwa naszej szkoły oraz dwie daty. Pierwsza – 1865 przypomina początki oświaty w Marcyporębie; druga – 2016 – upamiętnia  uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru Świętego Jana Pawła II. Autorem projektu sztandaru jest Krystyna Korus.

421

 432Sztandar prezentuje Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie w roku szkolnym 2016/2017 – chorąży Michał Gacek, asysta Dąbrówka Stuglik i Kamila Wiecheć.

LOGO SZKOŁY

Logo szkoły ma kształt prostokąta w kolorze czerwonawym podzielonego pionową, białą linią na dwie nierówne części. Z lewej strony, w obszarze zajmującym mniej więcej dwie trzecie przestrzeni, umieszczono symboliczny element przypominający kształtem  chorągiew kościelną  o trzech strefach usytuowaną poziomo. Element ten nawiązuje do średniowiecznego herbu rodu rycerskiego Radwanitów – założycieli Marcyporęby. W centralnej części symbolicznego rysunku znalazł się krzyż kawalerski również zaczerpnięty z herbu Radwanitów. Herb Radwanitów obecnie wchodzi w skład herbu gminy Brzeźnica, w której usytuowana jest szkoła. Poniżej symbolu widzimy napis – nazwę szkoły w pełnym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie”.

Po prawej stronie prezentowanego logo znajduje się wizerunek patrona szkoły św. Jana Pawła II. Wizerunek ma formę popiersia. Święty Jan Paweł II z uśmiechem spogląda w stronę nazwy szkoły. Widać zarys koloratki i białą piuskę na głowie Świętego. Twórcy logo wyrażają w ten sposób nadzieję, iż szkoła będzie się cieszyć życzliwą opieką swego Dostojnego Patrona.

Logo szkoły zostało opracowane przez Państwo Bogumiłę i Tomasza Łakomych.

     

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content