Świąteczna Akcja 2020

26 listopada 2020 to 10 grudnia 2020

„Dobro rodzi się wtedy,
gdy ludzie zapominają o sobie”
Lew Tołstoj

Świąteczna Akcja 2020

Tradycją stało się, że w Gminie Brzeźnica przed świętami Bożego Narodzenia organizowana jest pomoc najuboższym nazwana Świąteczną Akcją. W tym roku, który jest dla nas wszystkich bardzo trudny, zapraszamy szkoły z naszej Gminy do włączenia się już w VIII edycję przygotowania paczek świątecznych dla najuboższych. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to utrudnione i wymagało będzie ze strony każdego z nas zastosowania środków bezpieczeństwa, aby chronić siebie i innych. Mam jednak nadzieję, że pomimo pandemii, dzięki dobrej współpracy Szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ofiarności rodzin dzieci uczęszczających do tych szkół, zaangażowaniu poszczególnych nauczycieli i pracy wielu wolontariuszy, po raz kolejny potrzebujący z naszej Gminy będą mogli radośnie, szczęśliwie i obficie spędzić Święta Bożego Narodzenia.

Terminarz:
od 25.11.2020 r. do 10.12.2020 r. – zbiórka w szkołach: żywności, środków czystości, art. szkolnych,
do11.12.2020 r. zakończenie zbiórki, przekazanie darów do GOPS Brzeźnica,
do 14.11.2020 r. przygotowanie i opracowanie listy rodzin przez GOPS Brzeźnica,
od 14.12.2020 r. do 18.12.2020 r. przekazanie paczek rodzinom,
22.12.2020 r. przekazanie podziękowań do szkół.

Prosimy o pomoc  i dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w Świąteczną Akcję.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content