Rekrutacja 2020/2021

10 lutego 2020 to 31 marca 2020

WAŻNE!!!
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2020/2021 odbywa się  wg wcześniej ustalonych terminów tj.
od 23 marca do 30 marca br.
Wniosek o przyjęcie  do oddziału przedszkolnego  do pobrania  tutaj >>

Dokumenty rekrutacyjne proszę składać za pomocą:

– maila: szkolamarcyporeba@wp.pl

– za pomocą platformy usług elektronicznych ePUAP

– za pośrednictwem poczty polskiej: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie, ul. Św. Floriana 19, 34-114 Brzeźnica

 


#ZostańWDomu

Szczegółowe  informacje o  rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie.

Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, na  rok szkolny 2020/2021, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, a także terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.

Kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych określa Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów –            treść do pobrania;

  • do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa Uchwała Nr  XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku w  sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do  publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść do pobrania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

 

  • do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr OS.0050.128.2020 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 stycznia 2020 roku w   sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, na rok szkolnym 2020/2021 – treść do pobrania.

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej określa Zarządzenie Nr OS.0050.129.2020 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27  stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica – treść do pobrania.

 Wzór wniosku do pobrania.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać bezpośrednio w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica.

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content