Rekrutacja 2018/2019

2 lutego 2018 to 30 kwietnia 2018

 W okresie od 3 do 11 kwietnia 2018 roku potrwa rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica

Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok szkolny 2018/2019, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, a także terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

  • do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść do pobrania;

 

  • do klas pierwszych szkół podstawowych określa Uchwała Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku w  sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść do pobrania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

  • do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr OS.0050.269.2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica na rok szkolnym 2018/2019 – treść do pobrania.

Wzór wniosku o przyjęcie:

  • do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej określa Zarządzenie Nr OS.0050.270.2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica – treść do pobrania.

 Wzór wniosku do pobrania.

 Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać bezpośrednio w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

                                                                                                                 mgr inż. Bogusław Antos

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content