KONKURS NA NAZWĘ I LOGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (UKS)

22 września 2017 to 29 września 2017

ZAPRASZAMY

do udziału

w KONKURSIE

na nazwę i logo

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO (UKS)

Cel konkursu:

– wybór nazwy i logo UKS przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie,

– propagowanie aktywności fizycznej w szkole i środowisku lokalnym,

– rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej sportu i wszelkich form aktywności ruchowej,
– zachęta do aktywnej obserwacji wydarzeń sportowych w kraju i na świecie.

Termin:

wrzesień 2017 r.

Organizator:

nauczyciel wychowania fizycznego – Mieczysław Chojna

Regulamin:

– w konkursie udział mogą wziąć wszyscy uczniowie, rodzice, pracownicy i osoby związane ze Szkołą Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie,

– każdy uczeń może przedstawić tylko jedną propozycję nazwy na specjalnie przygotowanych kartkach, które będą do pobrania ze strony internetowej szkoły, u wychowawców lub sekretariacie szkoły,

– uczniowie którzy chcą przedstawić propozycję na LOGO mogą narysować je ręcznie albo opracować w programie komputerowym i przesłać na adres sekretariat.sp.mba@gmail.com

– swoje propozycje składamy do 29 września 2017 r. do specjalne przygotowanego pudełka w sekretariacie szkoły,

– po tym terminie zbierze się komisja w składzie: przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły oraz nauczyciel Wychowania Fizycznego, którzy z pośród zgłoszonych propozycji wybiorą trzy zarówno na nazwę jak i logo. Te zostaną przedstawione uczniom, którzy zagłosują na jedną z propozycji. Propozycja nazwy i logo, która uzyska największą liczbę głosów wygra i zostanie oficjalną nazwą i logiem UKS.

– wybrana nazwa i logo będzie ostatecznie zgłoszona do rejestracji Uczniowskiego Klubu Sportowego.

UWAGA

Dla osoby której nazwa i logo zostanie wybrane przewidziana jest nagroda rzeczowa ufundowana przez Spółdzielnię Uczniowską „Tęcza”.

KARTA KONKURSOWA

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content