Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 24 czerwca w Szkole Podstawowej  w Marcyporębie zakończono rok szkolny 2015/2016. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. koncelebrowanej przez ks. proboszcza Jana Giądłę w miejscowym kościele parafialnym. Po mszy na czele z pocztem sztandarowym zgromadzeni udali się do szkoły, tam miały miejsce dalsze wydarzenia. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, uczniowie klasy VI (Marcelina Ryś, Patrycja Kowalczyk, Filip Pacułt) przekazali sztandar swoim młodszym kolegom (Dąbrówce Stuglik, Kamili Wiecheć i Michałowi Gackowi). Zgodnie z tradycją absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po odmaszerowaniu pocztu sztandarowego głos zabrała pani dyrektor Krystyna Korus. Powitała zebranych i krótko podsumowała kończący się rok szkolny. Wyraziła zadowolenie z wyników sprawdzianu uczniów klasy VI ( stanin 7 – poziom wysoki). Podkreśliła fakt, iż w tym roku społeczność szkoły dokonała wyboru swojego przyszłego patrona, św. Jana Pawła II. Po tym nastąpiło wręczanie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i w zachowaniu. Głos zabrała pani Jadwiga Kozioł, przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica. Wręczyła stypendium za osiągnięcia naukowe Wojciechowi Ochmanowi. Pogratulowała wszystkim wyników w nauce i życzyła dobrych  wakacji. Otrzymała gromkie brawa po przekazaniu informacji, że w okresie wakacji będą remontowane schody wejściowe do szkoły oraz o trwających pracach przygotowawczych  związanych  z budową sali gimnastycznej przy szkole.

Uczniowie wyróżnieni  w nauce i zachowaniu w r. szk. 2015/2016:

Klasa IV:  Magdalena Bryniarska, Patrycja Jucha, Julia Medoń, Anita Morek.

Klasa V: Sebastian Bębenek, Mateusz Gnojek, Szymon Kołodziejski, Hubert Mularczyk, Wojciech Ochman, Dąbrówka Stuglik, Kamila Wiecheć, Damian Zając.

Klasa VI, Złoci absolwenci: Marcelina Ryś, Patrycja Kowalczyk, Oliwia Rąpel, Wiktoria Miczko, Aneta Jucha.

Mistrzowie zachowania: Kamila Wiecheć i Aneta Jucha.

Najlepszy czytelnik: Emilia Wójcik.

Pani dyrektor podziękowała rodzicom za dobrą współpracę, działania na rzecz uczniów i szkoły. Uczniom i pracownikom szkoły życzyła udanych wakacji. Następnie nauczyciele spotkali się w klasach ze swoimi wychowankami. Tam nastąpiło wręczanie świadectw szkolnych i nagród książkowych. Na tym zakończono uroczystości.      

ZOBACZ GALERIĘ    

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content