Zajęcia w systemie zdalnym

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie przedszkola pracują bez zmian. Przepisy zawierają pewne wyjątki.

Plansza z szaro czerwonym napisem od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową. 

Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content