Wieczór Pieśni Patriotycznej w Nowych Dworach

2 maja 2018 roku w Nowych Dworach odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznej. Duszą i dobrym duchem spotkania była p. Ewa Słania, nauczycielka w przedszkolu w Marcyporębie, pod batutą której zebrani odśpiewali kilkanaście utworów.

Oprawę fotograficzną zorganizowała p. Grażyna Gransort, nauczycielka języka polskiego. Natomiast p. Zenon Piotrowski, nauczyciel historii krótko przedstawił genezę powstania Konstytucji 3 Maja. Po części oficjalnej gospodyni spotkania p. Anna Orzechowska, sołtys Nowych Dworów, zaprosiła zebranych na pieczenie kiełbasek. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu..

Zenon Piotrowski

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content