Szkolny Klub Sportowy 2019

Nasza szkoły podstawowa zakwalifikowała się do  tegorocznej edycji Programu Szkolny Klub Sportowy 2019.

Operatorem wojewódzkim tego programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, natomiast środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu Gminy Brzeźnica.
W ramach programu zajęcia będą prowadzone w dwóch edycjach: wiosennej – od 15.01.2019 r. do 21.06.2019 r. oraz jesiennej – od 01.09.2019 r. do 10.12.2019 r., w formie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego w wymiarze 2 x 60 min. tygodniowo w każdej grupie. W szkole powstaną 2 grupy.

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content