Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze

     W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole działa Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze. Podczas zajęć koła uczniowie poznają atrakcje turystyczne swojej „Małej Ojczyzny” oraz regionu. Rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze i doskonalą umiejętności wynikające z podstawy programowej przyrody oraz geografii.

     Na pierwszych zajęciach, które odbyły się 5 października członkowie koła poznawali atrakcje turystyczne Małopolski takie jak wybrane: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, ścieżki przyrodnicze oraz przykładowe zabytki. Podczas tych zajęć wykonywali, a następnie przedstawiali swoim kolegom prezentacje przybliżając swoim kolegom wybrane prze siebie obiekty, warte poznania.

     Kolejne zajęcia odbyły się 20 października. Tym razem byliśmy na pieszej wycieczce na Drabożu. Pasmo Draboża stanowi północną granicę naszej miejscowości. Jest częścią Pogórza Wielickiego. Przez to pasmo prowadzi niebieski szlak turystyczny, a jednocześnie jest to część Szlaku Papieskiego przebiegająca również przez naszą miejscowość. To również fragment Ścieżki Przyrodniczej poprowadzonej w ramach współpracy gminy Brzeźnica i gminy Divina. Podczas wycieczki obserwowaliśmy jesienną szatę lasu, rozpoznawaliśmy drzewa dominujące w naszych lasach oraz doskonaliliśmy umiejętności pracy z mapą najbliższej okolicy szkoły.

   10 listopada obyła się kolejna wycieczka piesza, tym razem jej celem była część zachodnia Pasma Draboża. Wyruszyliśmy ze szkoły w kierunku Góry Jurczakowej, a następnie ścieżką przyrodniczą i trasą nordicwalkingna Niedźwiedź i Trawną Górę.  Zaobserwowaliśmy ciekawe krajobrazy. Obserwacjom sprzyjała dość dobra przejrzystość powietrza. Zaobserwowaliśmy również ślady działalności dzików na Trawnej Górze, a podczas drogi powrotnej mogliśmy zobaczyć hodowlę alpak.

     Uczniowie lubią wędrówki piesze. Takie wycieczki rozwijają aktywność ruchową. Tegorocznej jesieni sprzyja im doskonała pogoda, która również stanowi element do obserwacji i doskonalenia umiejętności obserwacji jej wybranych elementów.

Z. Ciepiela

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content