Światowy Dzień Ziemi

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Na świecie Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym obchodzonym od 1970 roku. W Polsce obchody tego święta zostały zapoczątkowane w 1990 roku. W tym dniu ekolodzy oraz organizacje zajmujące się odzyskiem surowców wtórnych promują postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

Jan Paweł II powiedział: „Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.”

Troska o środowisko bliska jest również nam, dlatego spotykaliśmy się na okolicznościowym apelu przygotowanym przez uczniów naszej szkoły. Przedstawiona została inscenizacja zatytułowana „Ziemia – nasz wspólny dom”. Prezentowane wiersze, piosenki oraz informacje na temat zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności człowieka zachęcały do podejmowania działań korzystnych dla naszego środowiska. W tym dniu uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie „Zostań mistrzem segregowania odpadów”, w którym wykazywali się wiedzą z zakresu edukacji odpadowej. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu, w którym podejmujemy działania prowadzące do uzyskania przez naszą szkołę Certyfikatu „Zielonej Flagi”.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content