Święty Jan Paweł II patronem szkoły

Każda epoka ma swoich wybitnych intelektualistów, sławnych bohaterów, przywódców, tak duchownych jak i świeckich, którzy dla świata są wielkimi ludźmi. Taką osobistością jest papież, Święty Jana Pawła II, Syn polskiej ziemi. Człowiek wielkiego formatu, którego wiara, wiedza, uczciwość, moralność i dokonania są wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Święty Jan Paweł II został zaproponowany na patrona szkoły przez rodziców uczniów naszej placówki. Został wybrany na patrona Szkoły Podstawowej w Marcyporębie przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. Decydując się na wybór Świętego Jana Pawła II na patrona naszej szkoły, braliśmy pod uwagę Jego mądrość, głoszoną naukę, niekwestionowany autorytet moralny, wkład w budowanie cywilizacji miłości, patriotyzm  i umiłowanie Ojczyzny, ale także związek papieża z Marcyporębą. Jan Paweł II jako biskup-arcybiskup-kardynał w czasie pełnienia posługi duszpasterskiej w archidiecezji krakowskiej trzykrotnie nawiedzał parafię w Marcyporębie. Po raz pierwszy w dniach 29 – 31 maja 1960 r., drugi raz 10 listopada 1968 r., trzeci raz przybył tutaj 21 maja 1977 r., aby poświecić nowy ołtarz soborowy i udzielić sakramentu bierzmowania. Kardynał Karol Wojtyła w 1968 r. odwiedził w Bachorowicach rodziną Marii i Aleksandra Żmudów, którzy na przełomie lat 60./70.XX w. udostępniali w swoim domu pokój na prowadzenie lekcji religii. Ksiądz dr. Karol Wojtyła z grupą młodej inteligencji krakowskiej odbywał wycieczki turystyczne miejscowym wzniesienie górskim tzw. Pasmem Draboża (6 listopada 1955 r. i 3 czerwca 1956 r.) – dzisiejszy Szlak Papieski „Nie Lękajcie się!”. Z  kościołem w Marcyporębie w czasie swojego dzieciństwa i młodości związany był ks. dr Jan Piwowarczyk, który jesienią 1942 r. przyjął na tajne studia do krakowskiego seminarium duchownego wtedy młodego Karola Wojtyłę (o tym wydarzeniu, po latach,  pisał Jan Paweł II w swojej książce „Dar i tajemnica”). I wreszcie obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, przed którym  modlił się i czcił Maryję w tym Cudownym Wizerunku św. Jan Paweł II został przekazany do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej przez Stanisława Paszkowskiego z Kopytówki – miejscowości należącej do parafii w Marcyporębie. To w parafii marcyporębskiej obraz Matki Bożej zapłakał krwawymi łzami. Po latach papież stwierdził, iż to Ta Maryja  „wychowywała jego serce od najmłodszych lat”.

Jesteśmy częścią pokolenia Świętego Jana Pawła II. Część z nas, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Marcyporęby miało okazję spotkać Tego wyjątkowego człowieka w swoim życiu.  Żyjemy w blasku Jego pontyfikatu. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wychowanie dzieci w duchu nauki naszego Wielkiego Rodaka pozwoli nam kształtować ludzi mądrych, światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad dziełem tworzenia świata piękniejszego, lepszego i bardziej sprawiedliwego. 

U nas w Marcyporębie, 10 listopada 1968 r., kardynał Karola Wojtyły wygłosił z okazji 50. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości homilię, której słowa są cytowane po dzień dzisiejszy:

„[…] w duszy Polaka dwa uczucia: uczucie religijne i patriotyczne uczucie miłości do Ojczyzny chadzają ze sobą w parze; chociaż uczucie religijne – miłość Boga i płynąca z niej miłość bliźniego – prowadzi nas do ojczyzny wiecznej, to przecież wyzwala równocześnie żarliwy stosunek do ojczyzny doczesnej; ten stosunek karmi i pogłębia. Te dwa uczucia złączyły się w duszach naszych zwłaszcza poprzez doświadczenia dziejowe – cierpienia i niedole naszego narodu. Wtedy to doświadczaliśmy zarazem, jak wielkim źródłem siły jest dla nas religia.”

Nadania imienia Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Marcyporębie planujemy zorganizować we wrześniu br. Już dzisiaj zapraszamy na tę niezwykłą uroczystość!

 

   

Dlaczego Karol urodził się w maju?

Czasie rozkwitu ziemskiego raju?

Czasie jednego takiego miesiąca,

Kiedy zieleń budzi się w promieniach słońca?

Czy On po to przyszedł na świat,

Aby zakwitł miłości kwiat?

Karolina Wójcik, uczennica kl. V, Marcyporęba 2010 r.

 Znalezione obrazy dla zapytania jan paweł II gra w piłkęImage

  Przy opracowaniu artykułu korzystano z „Szlak Papieski „Nie lękajcie się!”. Z Krakowa- przez Pasmo Draboża- do Matki Bożej Kalwaryjskiej” , Wiesława Jarguz, Urszula J. Własiuk, Brzeźnica 2011 oraz z http://www.kalwaria.eu/obraz-matki-bozej-kalwaryjskiej.html.

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content