Subwencja oświatowa na pracownie specjalistyczne 2021

Z radością informujemy, że wniosek dyrektora szkoły o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych złożony do Gminy Brzeźnica został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Otrzymaliśmy kwotę 75 000,00 zł (uznawana jest za najwyższe dofinansowanie), która zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów: biologia, geografia, fizyka i chemia.

Pomoce zostały już wybrane przez nauczycieli (Zdzisława Ciepiela i Mirosław Rajda) ich zakup i montaż odbędzie się w ciągu ok. 3 miesięcy.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy za kolejne, udane pozyskanie środków dla szkół w Gminie Brzeźnica.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content