Oferta pracy – wychowawca świetlicy

Poszukujemy wychowawcy świetlicy!

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja br. rozpoczynamy realizację nowego projektu Mali giganci II. W ramach tego projektu przewidziano dodatkowe zatrudnienie dla wychowawcy świetlicy.

Poniżej kwalifikacje jakie musi spełnić wychowawca:

a) wykształcenie wyższe:– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w Marcyporębie: 33/8792018.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content