Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

Pamiętaliśmy o tych, którzy przez 123 lata walczyli i nie porzucili wiary w odzyskanie wolności Polski. Dzieci przygotowały pieśni patriotyczne które odśpiewaliśmy na uroczystej akademii w ramach akcji”Młodzież pamięta”.

Przedszkolaki oraz uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej  zaśpiewali utwór ” Wojenko, Wojenko”.

Była to jedna z najpopularniejszych pieśni legionowych.W przypadku tej piosenki wiemy jedynie, że powstała na bazie ludowej melodii. Nie mamy także pewności co do autorstwa tekstu ani czasu powstania. W zależności od źródeł autorami słów mogli być: Feliks Gwiżdż (legionista) lub Henryk Zbierzchowski (legionista), albo Józef Obrochta-Maćkulin (legionista, poeta). Czas powstania tej pieśni to lata 1914-1917.

 Klasa czwarta przygotowała utwór pod tytułem „Przybyli ułani’. Jest to jedna z najbardziej popularnych piosenek z okresu I wojny światowej. Powstała w 1914 roku. Autorem jej słów jest prawdopodobnie legionista 4 pułku piechoty legionów Feliks Gwiżdż. Kompozytor muzyki pozostaje nieznany, jest ona wzorowana na melodii ludowej.

Natomiast klasa piąta   zaśpiewała ” Szarą Piechotę”. Zdania dotyczące autorstwa słów i muzyki wśród historyków są podzielone, bowiem zarówno Leon Łuskino jak  i Bolesław Lubicz – Zahorski są uważani za twórców pieśni. Jedna rzecz jest pewna – „Szara Piechota ” powstała w okresie I wojny światowej.

 Klasa szósta  przedstawiła pieśń „Rozkwitały pąki białych róż”. Autorami słów byli Jan Lankau, Kazimierz Wroczyński i inni. 

Melodię skomponował  Mieczysław Kozar-Słobódzki.

Metryka  pieśni  jest  stosunkowo  młoda,  sięgająca  lat  1914–1918  roku,  choć  często  była wiązana  z  XIX  wiekiem  i  Powstaniem  Styczniowym.

Uczniowie z VII klasy   zaprezentowali utwór „My, Pierwsza Brygada”.

Melodia „Pierwszej Brygady” to „Marsz Kielecki nr 10”, napisany prawdopodobnie około 1905 roku przez Andrzeja Brzuchala – Sikorskiego dla Orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, autorem słów byli Andrzej Hałaciński i Tadeusz Biernacki, którzy napisali je w 1917roku. Andrzej Hałaciński urodził się w Skawinie, natomiast zginął 10 kwietnia 1940 roku rozstrzelany w Katyniu.

Klasy VIII zaśpiewały pieśń pt” Rota”.

„Rota” jest pieśnią patriotyczną, której powstanie ściśle wiązało się z represjami wobec Polaków w zaborze pruskim. Napisała ją w 1908 roku Maria Konopnicka do melodii skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego. „Rota” po raz pierwszy została wykonana przez chór przedstawicieli wszystkich zaborów podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie (15 lipca 1910 roku).

O 11.11 odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”.

Dziękujemy wszystkim za włożony trud oraz pracę, pamiętając o słowach Józefa Piłsudskiego „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Aut. E.Słania/Z.Piotrowski.

Fot. J. Kędziora.

zobacz zdjęcia

zobacz film:

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content