Nadanie szkole sztandaru i imienia św. Jana Pawła II

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia

Wielka uroczystość w Szkole Podstawowej w Marcyporębie

W sobotę 24 września 2016 r.  społeczność szkolna w Marcyporębie miała swój wielki dzień – nadanie szkole sztandaru i imienia św. Jana Pawła II. Krótko przed  godziną 11.00 wszyscy zgromadzili się w kościele parafialnym, oczekując na najdostojniejszego z gości – Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Razem z Nim Mszę Świętą koncelebrowali księża: ks. dr hab. Szymon Fedorowicz, ks. Florian Kosek, ks. dr Stefan Misiniec, ks. Kazimierz Wyrwa, ks. Stanisław Jarguz, ks. Janusz Gacek, ks. Jacek Jaskiernia, ks. Stanisław Żmuda, ks. Zbigniew Medoń,  ks. Ryszard Kilanowicz  oraz oczywiście gospodarz – ks. Proboszcz Jan Giądła. We Mszy Świętej uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, w tym dwa z SP w Marcyporębie.   Uczniowie  nieśli stary sztandar szkoły, a rodzice nowy – ze św. Janem Pawłem II.  Sztandar został ufundowany przez Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa, mieszkańców sołectw: Bachorowice, Marcyporęba, Kopytówka i Nowe Dwory oraz przez Radę Rodziców naszej szkoły. Nowy sztandar  został w czasie nabożeństwa poświęcony przez Księdza Kardynała. Msza miała bardzo uroczysty przebieg. Grała podczas niej orkiestra  z Zygodowic, śpiewała schola, przedstawiciele społeczności szkolnej wygłaszali  teksty i modlitwy.

 Po Mszy Świętej uroczystość przeniosła się na teren szkoły. Ksiądz Kardynał został powitany tam chlebem i solą. Poświęcił też wmurowaną w ścianę szkoły tablicę upamiętniającą uroczystość. Tablica ta została ufundowana przez Wójta Gminy Brzeźnica p. Bogusława Antosa. Pan Wójt odsłonił ją wraz z Księdzem Kardynałem oraz Księdzem Proboszczem.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na boisko szkoły, gdzie znajdowała się, a przed nią wielkie namioty. Pod namiotami rodzice uczniów przygotowali  stoły zastawione słodkimi smakołykami. Gdy wszyscy wygodnie zasiedli, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Prowadzili ją p. Mieczysław Chojna – nauczyciel wychowania fizycznego oraz p. Agnieszka Miczko – członek Rady Rodziców. Scena wyglądała bardzo okazale. Oprócz barw narodowych i papieskich zdobił ją wielki baner ze św. Janem Pawłem II. Można też było dojrzeć nazwę szkoły i jej nowe logo zaprojektowane przez Państwa Łakomych.

Po wprowadzeniu pocztów i odśpiewaniu Hymnu Państwowego gości powitała p. dyrektor Krystyna Korus. Przedstawiła krótko historię szkoły i okoliczności wyboru na  patrona św. Jana Pawła II. Wyprowadzono też po raz ostatni, do miejsca przechowywania, stary sztandar szkoły. Następnie  z-ca przewodniczącego Rady Gminy p. Kazimierz Pacułt odczytał akt nadania SP w Marcyporębie imienia św. Jana Pawła II, a p. Wójt Bogusław Antos –  akt nadania szkole nowego sztandaru. Obydwa akty zostały wręczone p. Dyrektor.

Kolejny etap uroczystości to wbijanie pamiątkowych gwoźdźcy w drzewce sztandaru. Jako pierwszy tego symbolicznego aktu dokonał najznamienitszy gość Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Towarzyszył mu Ksiądz Proboszcz Jan Giądła. Gwoździe wbijali także:

  • gospodarz Gminy Brzeźnica p. Wójt Bogusław Antos,
  • starszy wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach p. Adrianna Byrska,
  • starosta Wadowicki p. Bartosza Kaliński,
  • p. Agata Jemielniak, żona bryg. pil. Mirosława Jemielniaka,
  • w imieniu Rady Gminy Brzeźnica p. Kazimierz Pacułt,
  • Prezes Fundacji Szlaki Papieskie p. Urszula Własiuk,
  • ze Środowiska Ojca św. p. Ewa Wisłocka – uczestniczka wypraw kajakowych, w których brał udział św. Jan Paweł II. P. Jerzy Rieger,  który również uczestniczył w wyprawach turystycznych św. Jana Pawła II, a dziś przewodniczy Radzie Fundacji „Szlaki papieskie”.
  • przedstawiciele sołectw: Marcyporęba p. Franciszka Żmudę, Bachorowice p. Marek Gonciarczyk, Nowe Dwory  p. Anna  Orzechowska, przedstawiciela Sołectwa Kopytówki p. Sołtysa Józefa Orzechowskiego,
  • przedstawiciele OSP w Marcyporębie i Kopytówce: druh, prezes Zdzisław Orgal, druh Kamil Polus,
  • przedstawiciel Uczniów Kamila Wiecheć, przedstawiciel Rady Rodziców p.Magdalena Zając oraz dyrektor szkoły  Krystyna Korus.

 Gdy ostatni gwóźdź został już wbity nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru. Najpierw rodzice przekazali nowy sztandar p. Dyrektor, a z kolei ona oddała go uczniom.  Następnie chorąży zademonstrował sztandar zgromadzonym, podczas gdy konferansjerka czytała jego opis. 

Sztandar naszej szkoły ma kształt kwadratu o boku 90 na 90 centymetrów obszytego złocistymi frędzlami. Drzewce o wysokości 2 i pół metra wieńczy metalowa figurka orła. Jedna strona sztandaru ma kolor czerwony. Na tym tle umieszczone jest Godło Polski – biały orzeł w złotej koronie. Wokół orła rozciąga się napis: „Nauka i wiedza –  Bogu i Ojczyźnie” Ta dewiza ma przypominać uczniom, że zdobywają wykształcenie nie tylko dla własnej korzyści, ale przede wszystkim  po to, aby lepiej służyć społeczeństwu w duchu wartości religijnych i patriotycznych. W rogach wyhaftowano skrzyżowane gałązki laurowe, którymi już od czasów starożytnych nagradzano mistrzów i zwycięzców. Druga strona sztandaru ma kolor biały. W jej centralnej części widnieje podobizna świętego Jana Pawła II z rozpostartymi szeroko ramionami. Taka postawa znamionuje otwarcie na świat i pozytywną energię. Jeszcze więcej otuchy dodają patrzącym słowa Świętego wyhaftowane bezpośrednio nad Jego głową: „Nie lękajcie się”. Te słowa, oprócz uniwersalnego znaczenia związanego z ważnym momentem w historii naszego narodu, mają dla nas (również ważne) lokalne znaczenie – kojarzą się ze Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się”, który przebiega przez naszą wieś. Na tej stronie sztandaru umieszczona jest także obecna, nowa nazwa naszej szkoły oraz dwie daty. Pierwsza – 1865 przypomina początki oświaty w Marcyporębie; druga – 2016 – upamiętnia dzisiejszą uroczystość.”

Kolejnym punktem programu było ślubowanie uczniów na nowy sztandar. Ślubowali oni m. in. dbać o honor i tradycje szkoły, wzorować się na nowym Patronie oraz być dobrymi obywatelami  i patriotami. Po ślubowaniu chórek uczniów dyrygowany przez p. Miłkę Łakomy odśpiewał hymn szkół Jana Pawła II, po czym dwoje dzieci  wypuściło białe gołębie. Był to jeden z bardziej wzruszających momentów imprezy.  Kończył również część oficjalną, po której Jego Eminencja Ksiądz Kardynał opuścił naszą szkołę. Na pożegnanie otrzymał od uczniów laurkę nawiązującą  do Jego pobytu w naszej gminie w związku z otwarciem Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie się”.  Natomiast dorośli obdarowali Go pięknym bukietem kwiatów i pamiątkową statuetką. Ksiądz Kardynał z kolei podarował szkole duży  portret św. Jana Pawła II.

 Część nieoficjalną rozpoczął występ uczniów, którzy zaprezentowali zabawne  przedstawienie w formie programu telewizyjnego. Był m. in. Teleekspres, „Klan”, „Milionerzy”  oraz program  „Pascal  po prostu gotuj”. Tańczono, śpiewano i recytowano.  A wszystko to w związku  z osobą św. Jana Pawła II.  Dodatkową atrakcją występu  był udział w nim nauczycieli – p. Ewy Słani oraz p. Mieczysława Chojny.  Na zakończenie przedstawienia miało miejsce bardzo widowiskowe zdarzenie – wypuszczono mnóstwo żółtych i białych balonów.

 Po występie uczniów na scenie ponownie pojawiła się pani Dyrektor, tym razem w towarzystwie przewodniczącej Rady Rodziców p. Magdaleny Zając. Obie panie dziękowały i wręczały pamiątkowe statuetki wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak imponującej uroczystości. Na koniec  na scenę wniesiono gigantyczną kremówkę. Częstowano także kremówkami  publiczność. Można było również zjeść kiełbaski z grilla, napić się kawy lub herbaty. Niektórzy goście udali się także na obiad serwowany w domu ludowym.

Duchowych wrażeń można było szukać, zwiedzając szkołę, w której eksponowano liczne materiały dotyczące historii placówki i osoby jej patrona (wystawa, gazetki i prezentacja multimedialna). Dostępna była okolicznościowa  publikacja poświęcona szkole. Goście mogli się wpisać do księgi pamiątkowej oraz zwiedzić  Muzeum Mobilne „Świętego Jana Pawła II”.

 Przygotowano także atrakcje dla dzieci. Był klaun na szczudłach puszczający olbrzymie bańki mydlane. Można było też sobie zafundować niezwykle fantazyjny makijaż. A wszystkim do tańca przygrywał zespół „Malibu”.

Ta wspaniała uroczystość na długo zostanie w pamięci jej uczestników i została zapisana na kartach historii j Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie.

 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Piszą o naszej uroczystości:

Regionalny Portal Informacyjny –  beskidzka24.pl – Święty patronem szkoły

powiatlive.pl –Patron i nowy sztandar dla szkoły w Marcyporębie

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content