Miejsce pamięci narodowej w Marcyporębie

Na terenie cmentarza parafialnego, Parafii Rzymsko – Katolickiej Świętego Marcina w Marcyporębie istnieje mogiła zbiorowa. W mogile tej z okresu II wojny światowej spoczywa dwóch żołnierzy: Kazimierz Samborski i Nieznany Żołnierz. Jak widać pierwsze ofiary II wojny światowej na terenie brzeźnickiej gminy pojawi­ły się już podczas kampanii wrześniowej. W ataku niemieckich samolotów na stację kolejową 1 września 1939 r. poległ żołnierz 2 kompanii 4 batalionu kara­binów maszynowych, Kazimierz Samborski. W trakcie dalszych walk wrześnio­wych, prawdopodobnie 5 września, zginął nieznany żołnierz, którego znaleziono w przysiółku Latonka (wieś Brzezinka), a następnie pochowano wraz z Samborskim na cmentarzu
w Marcyporębie.

W księdze zmarłych parafii Marcyporęba ks. Jan Matoga odnotował: „Dowództwo Baonu K.M. Nr 4 przesyła kartę zgonu: Dnia 1 IX 1939 zmarł w Brzeźnicy na stacji kolejowej żołnierz Kazimierz Samborski z 2ej kompanii strzelców. Przyczyna śmierci: postrzał w prawe podżebrze”. 3 września poległy żołnierz został pocho­wany na tamtejszym cmentarzu.

Źródła: odpis księgi zmarłych parafii Marcyporęba, arch. USC w Brzeźnicy.

Istniejący nagrobek został wykonany przez społeczeństwo Gminy Brzeźnica w 40 rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę. Nagrobek ten przed kilku laty został uszkodzony i jego płyty uległy rozbiciu. Miejsce pochówku odnowił jeden z parafian wspólnoty w Marcyporębie, a obecny wygląd zawdzięcza remontowi przeprowadzonemu przez Urząd Wojewódzki w Krakowie. Mogiłą tą opiekują się uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Marcyporębie oddając hołd i pamięć dla Tych, którzy złożyli najwyższy dar dla Ojczyzny.

Autor-  Zenon Piotrowski na podstawie informacji uzyskanych od pani Wiesławy Jarguz

zobacz zdjęcia

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content