Mamy Zieloną Flagę – jesteśmy Szkołą dla Ekorozwoju

eko-flaga„Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułem nadawany szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Jest projektem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001).  Polega na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich utoczeń.

 Nasza szkoła uzyskała międzynarodowy tytuł  Zielonej Flagi i tym samym  potwierdziła zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w działania proekologiczne. Priorytetem  naszych działań było kształtowanie u uczniów zachowań i postaw proekologicznych w różnych obszarach życia codziennego, a także w  najbliższym środowisku naturalnym, przyrody ożywionej i nieożywionej.

Aby ubiegać się o certyfikat, kierowaliśmy  się metodologią 7 KROKÓW:

1. Powołaliśmy grupę roboczą

2. Przeprowadziliśmy audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)

3. Opracowaliśmy kodeks ekologiczny

4. Opracowaliśmy plan działań i jego wykonanie (realizacja)

5. Monitorowaliśmy prowadzone działania

6. Współpracowaliśmy z partnerami zewnętrznymi

7. Przez cały okres realizacji projektu integrowaliśmy działania  z programami nauczania

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 14 listopada 2016 r. w Krakowie podczas XIV Regionalnego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju. Zieloną Flagę i eko-certyfikat odebrała Pani Małgorzata Zając – koordynator projektu w szkole. 

Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej społeczności szkolnej, a eko-certyfikat który zdobyliśmy daje nam prawo przez rok nazywać się SZKOŁĄ DLA EKOROZWOJU!! 
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dziele uczestniczyli, wspierali nas i kibicowali naszym wysiłkom!

W Polsce certyfikat I i II stopnia przyznaje Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju:

 
 • Agnieszka Bielska – Ministerstwo Środowiska
 • Krzysztof Kafel – Ministerstwo Edukacji
 • Anna Wielgopolan – NFOŚiGW
 • Jan Okulicz – Toyota Motor Poland
 • Joanna Matryba – Cadbury
 • Aleksandra Leszczyńska – Bank HSBC
 • Dorota Liszka – Grupa Maspex Wadowice
 • Anna Kalinowska – Uniwersytet Warszawski
 • Alina Kozińska-Bałdyga – Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Marek Zaborowski – Fundacja Bellona
 • Zdzisław Nitak – Fundacja GAP Polska
 • Krzysztof Szustka – Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
 • Anna Woźniak – Fundusz Partnerstwa
 • Emilia Seweryn – Portal Zielona Lekcja
 • Bożena Pietras-Goc
 • Rafał Serafin – Fundacja Partnerstwa dla Środowiska

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content