Jasełka w kościele w Marcyporębie

10 stycznia 2016 roku po Mszy Świętej o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Świętego Marcina w Marcyporębie wystąpili uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, prezentując parafianom jasełka przygotowane pod kierunkiem siostry katechetki Maristelli Emilii Kwolek. Siostrę w jej działaniach wspierały nauczycielki SP w Marcyporębie: Grażyna Gransort i Ewa Słania. 

Przedstawienie miało tytuł „Jasełka u pani hrabiny” i treścią nieco odbiegało od tradycyjnych ludowych jasełek, ale dzięki temu było oryginalne i budziło żywe zainteresowanie widzów. Aktorami byli przede wszystkim uczniowie klas VI i V. Aktorom towarzyszyły aniołki z klas młodszych, głównie czwartej i trzeciej. Ich chórek dzielnie wspierali najmłodsi – liczna reprezentacja uczniów zerówki. Wszyscy z wielką energią i zapałem pod przewodnictwem p. Ewy wykonywali najpopularniejsze polskie kolędy. 

Widzowie zgodnie twierdzili, że aktorzy grający w przedstawieniu byli wyjątkowo utalentowani i wykonywali swe role z ogromną werwą. Wzbudzali wiele śmiechu, gdyż przedstawienie zawierało liczne, zabawne sytuacje. Były także momenty pełne wzruszenia, takie jak zwiastowanie Maryi i adoracja Świętej Rodziny w stajence betlejemskiej. Wszyscy zgodnie podziwiali przepiękne kostiumy, z których wiele było dziełem p. Marii Kapustowej, która w ten sposób swą pracą wsparła wysiłki organizatorów. Za to Jej z tego miejsca składamy serdeczne: Bóg zapłać!

Tak wiele artystycznych doznań zaowocowało licznymi datkami zachwyconych widzów, tym bardziej, że większość z nich była członkami rodzin i znajomymi młodych artystów. Zebrano wcale pokaźną sumkę, która zasili fundusz Rady Rodziców SP w Marcyporębie. Ale nie były to jedyne dowody uznania. Niektórzy z grających zdradzili mi, że jeszcze długo po przedstawieniu odbierali SMS-y z gratulacjami. Pozytywne emocje związane z występem skutecznie przysłoniły niemiłe odczucia dzieci, których doświadczyły, kiedy Ksiądz Proboszcz zapowiedział jasełka, a mimo to niektórzy uczestnicy Mszy Świętej opuścili kościół.

Dziękujemy wszystkim hojnym darczyńcom, którzy docenili trud zespołu przygotowującego jasełka.

Szczęść Boże!

G.G.

CCI20160205

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content