Zielona Flaga

W tym roku szkolnym nasza szkoła ubiega się o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi. Bierzemy udział  w projekcie ekologicznym „Szkoły dla Ekorozwoju” mającym na celu pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży w kierunku poprawy jakości zdrowego trybu życia. Pierwszym etapem działań było przeprowadzenie audytu stwierdzającego, co w naszej szkole wymaga poprawy w tej dziedzinie. Po przeprowadzeniu tego rozpoznania okazało się, że należy popracować nad właściwym gospodarowaniem odpadami (segregowanie śmieci, oszczędniejsze gospodarowanie papierem) oraz zachęcić uczniów do większej aktywności ruchowej. Uwidoczniło się na przykład, że prawie wszyscy uczniowie są dowożeni do szkoły przez rodziców, a przecież mieszkamy na wsi o niewielkim natężeniu ruchu i część uczniów chociaż w ciepłe, słoneczne dni mogłaby wracać ze szkoły do domu na piechotę.

Chodzenie pieszo ma wiele zalet:

  •  zmniejsza ryzyko wielu problemów zdrowotnych, takich jak wieńcowa choroba serca, udar mózgu, nadciśnienie krwi, lęk i stres;
  • poprawia wytrzymałość, energię, pewność siebie i długość życia;
  • pomaga kontrolować  wagę;
  • jest bezpłatne i nie wymaga odpowiedniego sprzętu.

Do końca tego roku szkolnego będziemy prowadzić działania zmierzające do poprawy wymienionych obszarów. Będziemy o nich informować na szkolnej gazetce oraz stronie internetowej szkoły.

koordynator projektu Małgorzata Zając

Zobacz Plan Działania >>

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content