„AKTYWNA TABLICA”

W obecnym roku szkolnym szkoły podstawowe z Brzeźnicy, Sosnowic i Marcyporęby przystąpiły do programu Aktywna Tablica. W ramach programu, każda ze szkół otrzymała dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych oraz monitorów interaktywnych. E – koordynatorami szkolnymi zostali: Agnieszka Błach (SP Brzeźnica), Magdalena Gajek (SP Sosnowice) oraz Mirosław Rajda (SP Marcyporęba). Szkoły zawiązały Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli, której głównym celem jest dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – „Aktywna tablica”  zakłada przede wszystkim:

  • rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym,
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej,
  • działania nauczycieli świadomych korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania TIK,
  • kreatywny i innowacyjny model nauczania.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content