Zajęcia pozalekcyjne

Nazwa zajęć Adresaci Godziny zajęć Prowadzący
SKKT Z. Ciepiela
Koło Przyrodnicze Ligi Ochrony Przyrody

Zajęcia rozwijające umiejętności przyrodnicze

Konsultacje dla uczniów z przyrody, biologii, geografii
Koło plastyczne C. Garbacz
Konsultacje:  fizyka (wg potrzeb)
Koło rozwijające uzdolnienia polonistyczne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze / ortograficzne
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
(przygotowanie do egzaminu)
Kółko matematyczne
(przygotowanie do egzaminu)
Koło rozwijające kompetencje matematyczne
Koło gier planszowych i szachowe
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze I
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego M. Medoń
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego
Koło matematyczne B. Tomczewska
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze M. Zając
Koło plastyczne
SKS
SKS
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (ortografitii) E. Nastałek
Konsultacje (historia, WOS) Z. Piotrowski
Konsultacje historia
Zajęcia wyrównawcze – j. niemiecki J. Gruca

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl