Kadra


Dyrektor szkoły: mgr Krystyna Korus


Nauczyciele:

mgr inż. Zdzisława Ciepiela


mgr Aleksandra Dyrga


mgr inż. Cecylia Garbacz


mgr Joanna Gruca


mgr Renata Jakubiak


mgr Natalia Jasińska


mgr Kindykiewicz Tomasz


mgr Monika Medoń


mgr Elżbieta Nastałek


mgr Karol Niemiec


mgr. s. Bernadetta Olender


mgr Zenon Piotrowski


mgr Mirosław Rajda


mgr Ewa Słania


mgr Bożena Tomczewska


mgr Karolina Witek


mgr Małgorzata Zając


Pracownicy administracji i  obsługi:

Beata Ciernia


Wanda Dyrek


Beata Jucha


Tadeusz Jucha


Izabela Zając


Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl