Kadra


Dyrektor szkoły: mgr Krystyna Korus


Nauczyciele:

mgr inż. Zdzisława Ciepiela


mgr Elżbieta Grygiel


mgr Renata Jakubiak


mgr Natalia Jasińska


mgr Jakub Kędziora


mgr Maria Konarek


mgr Jolanta Łuczkiewicz


mgr Monika Medoń


mgr Elżbieta Nastałek


mgr Zenon Piotrowski


mgr Mirosław Rajda


mgr Ewa Słania


mgr Bożena Tomczewska


mgr s. Małgorzata Wiatrowska


mgr Karolina Witek


mgr Małgorzata Zając


Pracownicy administracji i  obsługi:

Beata Ciernia


Małgorzata Jezioro


Beata Jucha


Tadeusz Jucha


Izabela Zając


Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content