Dla rodziców

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

http://www.oke.krakow.pl/inf/         

Centralna Komisja Egzaminacyjna

http://www.cke.edu.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

http://www.men.gov.pl/

Kuratorium  Oświaty
w Krakowie

http://www.kuratorium.krakow.pl/

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna w Wadowicach

http://pppwadowice.iap.pl 

   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wadowice

http://www.pcpr-wadowice.pl

Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
ul. Rynek 4/3 , tel: 14 622 40 43

http://www.rynek4.org/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brzeźnicy

http://www.gops.brzeznica.eu

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień,
ul. Wielicka 73 Kraków, tel: 12 425 57 84

http://www.kctu.pl/

Poradnia Uzależnień i Poradnia Psychoterapii dla Młodzieży,
ul. Batorego 5 Kraków, tel: 12 633 35 31

http://www.nzoz.sdn.org.pl/

Krakowski Ośrodek Terapii
ul. Helclów 23a, tel:  12 422 18 58

http://kot.krakow.pl/

Centrum Terapii Uzależnień,
ul. Wielicka 73 Kraków, tel: 12 425 57 47

http://www.kctu.pl/

Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21 Kraków, tel: 12 424 87 50

http://www.katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/zespol/klinika-psychiatrii-dzieci-i-mlodziezy/

Przydatne linki:
http://www.dopalaczeinfo.pl/ 
http://www.parpa.pl/
http://www.narkomania.gov.pl/
http://www.niebotak.pl/

 

Ważne telefony

 • 116111.pl – bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 507-832-741 – Wakacyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a organizuje go Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton. Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Telefon czynny codziennie do 31 sierpnia, w godz. 19-21.
 • 800100100.pl  – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli
 • 112 – Europejski Numer Alarmowy
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 601 100 100 – WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 601 100 300 / 18 20 63 444 TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 985 / 601 100 300 GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • Grupy GOPR Beskidzka – 33 82 96 900 Bieszczadzka – 13 46 32 204 Jurajska – 34 31 52 000 Karkonoska – 75 75 24 734 Krynicka – 18 47 77 444
  Podhalańska – 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka – 74 84 23 414
 • 801 199 990 – Narkomania (telefon zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 801 889 880 – Uzależnienia behawioralne (Telefon Zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 22 628 99 99 – Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
 •  988 – Młodzieżowy telefon zaufania
 • Pomarańczowa linia – 0 801 140 068
  Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne.
 • 0 800 12 00 02 – Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 • Aplikacje
 • Ratunek – aplikacja umożliwia automatyczne przesłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej i kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR.
 • Pierwsza pomoc – aplikacja powstała przy współpracy ORANGE i LUX MED. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów z aplikacjami oraz wysyłając bezpłatny sms o treści POMOC na numer 80888.
  aplikacja do ściągnięcia: na iOS, na Android, na Windows Phone
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący:  

Z-ca przewodniczącego:  

Sekretarz:


RADY ODDZIAŁOWE

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rada oddziałowa:                    Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Agnieszka Damasiewicz                 1. Agnieszka Damasiewicz
2. Joanna Baran
3. Paulina Monica

KLASA I
Rada oddziałowa:                     Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Anna Zamysłowska                             1. Anna Zamysłowska
2. Barbara Korczyńska
3. Agnieszka Baran

KLASA II
Rada oddziałowa:                      Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1.Przemysław Grąbka                               1. Piotr Ciernia
2. Marcelina Wieczorek
3.Piotr Ciernia

KLASA III
Rada oddziałowa:                      Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Agata Bryła                                                1. Agata Bryła
2. Mirosława Rajda
3. Ewa Pyjos

KLASA IV
Rada oddziałowa:                       Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Justyna Wójcik                                          1. Justyna Wójcik
2. Ewelina Jarguz
3. Agnieszka Opyrchał

KLASA V
Rada oddziałowa:                        Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Maria Faber                                                1. Maria Faber
2. Agata Grochal
3. Marta Pyrek

KLASA VI
Rada oddziałowa:                         Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Renata Nowak                                      1. Barbara Orgal
2. Barbara Orgal
3. Beata Ciernia

KLASA VII a
Rada oddziałowa:                           Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Mirosława Rajda                                   1. Mirosława Rajda
2. Anna Toczek
3. Edyta Orzechowaska

KLASA VII b
Rada oddziałowa:                           Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Joanna Kwarciak                                    1. Anna Garlej
2. Halina Kozik
3. Anna Garlej

KLASA VIII
Rada oddziałowa:                           Przedstawiciel w Radzie Rodziców:
1. Agata Bryła                                        1. Sylwia Małecka
2. Sylwia Małecka 
3. Beata Obrządkiewicz

 

   

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl