Mogiła zbiorowa na terenie cmentarza parafialnego, Parafii Rzymsko – Katolickiej Świętego Marcina w MarcyporębieCopyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content