IV Młodzieżowy Festiwal Piosenki „O Złotą Nutkę”

13 października 2017 to 25 października 2017

Regulamin

IV Młodzieżowy Festiwal Piosenki „O Złotą Nutkę”

ORGANIZATOR Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

CEL IMPREZY:               

 • Propagowanie kultury muzycznej wśród uczestników.
 • Wymiana pomysłów, doświadczeń i umiejętności wokalnych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 • Wyszukiwanie i promocja młodych talentów.

  TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

 • 27 październik 2017r. (tj. piątek), sala WDK Spytkowice

GRUPA WIEKOWA

 • I gr. wiek. – IV-VI
 • II gr. – gimnazjum oraz kl. VII
 • III gr. wiek. – szkoły ponadgimnazjalne

UCZESTNICY

Soliści i zespoły w grupach wiekowych j. w. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez szkoły oraz indywidualnie.

 ZASADY UCZESTNICTWA

 • Wykonawcom towarzyszyć może akompaniator lub nagranie akompaniamentu muzycznego na CD
 • Na płycie CD powinien znajdować się tylko utwór przeznaczony do prezentacji.
 • Na płycie CD powinien znajdować się podkład bez słów.
 • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 10.2017roku do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
 • Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór o łącznym czasie nie przekraczającym 5 min.

 

KRYTERIA OCENY

Jury w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • dobór repertuaru
 • walory głosowe
 • kultura sceniczna
 • interpretacja utworów
 • poczucie rytmu
 • dykcja

 NAGRODY

Trzy główne nagrody w każdej kategorii oraz dyplomy

 • Spośród uczestników z terenu gminy Spytkowice z I, II i III grupy wiekowej w kategorii soliści zostaną wyłonieni do udziału w eliminacjach powiatowych XVII Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2017”

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Godziny oraz kolejność występów zostaną umieszczone na stronie internetowej gokspytkowice.pl w dniu 25.10.2017r., gdyż będą uzależnione od ilości zgłoszeń.
 • Zgłoszenie się na festiwal oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez
 • Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie podmiotom trzecim informacji o swoich wynikach do celów związanych z konkursem.

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content