Dokumenty

 1. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 2. Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dopuszczonych do użytku w SP w Marcyporębie w r. szk. 2019/2020.
 3. Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Marcyporębie.
 4. Koncepcja pracy szkoły.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
 6. Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie.
 7. Regulamin wycieczek.
 8. Warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie.
 9. Warunków wnoszenia i korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie.
 10. Zasady ubierania się uczniów na ternie szkoły oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę.
 11. Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. NOWE
 12. Indywidualne konsultacje dla rodziców.
 13. Odpłatność za żywienie  i zasady korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie.
 14. Duplikaty świadectw- informacje.
 15. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.
 16. Statut szkoły.
 17. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II   w Marcyporębie.
 18. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
 19. Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
 20. PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MARCYPORĘBIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 >>
 21. Zarządzenie Nr 27/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie procedury funkcjonowania klas I – III w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie >>
 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content