Terminarz

CZAS TRWANIA LEKCJI

 1. 8.10 — 8.55
 2. 9.05 — 9.50
 3. 10.05 — 10.50
 4. 11.00 — 11.45
 5. 12.15 — 13.00
 6. 13.10 — 13.55
 7. 14.05 — 14.50
 8. 15.00 — 15.45

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I okres: 1 września 2020 r. – 18 stycznia 2021 r.

II okres: 19 stycznia 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 IX 2020 r.
2. DEN – wolny od zajęć dydaktycznych 14 X 2020 r.
3. Wszystkich Świętych 1 XI 2020 r.
4. Narodowe Święto Niepodległości 11  XI 2020 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 XII 2020 r.
6. Święto Trzech Króli 6 I 2021 r.
7. Ferie zimowe 15 II – 28 II 2021 r.
8. Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do 15 I 2021 r.
9. Klasyfikacja śródroczna uczniów 18 I 2021 r.
10 Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 V 2021 r.
11. Wiosenna przerwa świąteczna 1 IV – 6 IV 2021 r.
12. Święto Państwowe 1 V 2021 r.
13. Boże  Ciało 3 VI 2021 r.
14. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych


Ustalenie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych

do 11 VI 2021 r.


do 18 VI 2021 r.

15. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów 21 VI 2021 r.
16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 VI 2021 r.
17.


18.

Ferie letnie


Zebrania z rodzicami

26 VI – 31 VIII 2021 r.


7 IX 2020 r.

18 XI 2020 r.

20 I 2021 r.

31 III 2021 r.

19 V 2021 r.

 1. Zebrania z rodzicami
 •  7 IX 2020 r.
 •  18 XI 2020 r.
 • 20  I 2021 r.
 •  31 III 2021 r.
 • 19 V 2021 r.

Termin indywidualnych konsultacji dla rodziców w I okresie r. szk. 2020/2021

 1. Zdzisława Ciepiela –
 2. Aleksandra Dyrga
 3. Cecylia Garbacz –
 4. Joanna Gruca  –
 5. Renata Jakubiak –
 6. Natalia Jasińska –
 7. Monika Medoń –
 8. Elżbieta Nastałek –
 9. Karol Niemiec –
 10. Zenon Piotrowski –
 11. Mirosław Rajda –
 12. Ewa Słania –
 13. Bożena Tomczewska
 14. Karolina Witek –
 15. Małgorzata Zając –

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl