Terminarz

CZAS TRWANIA LEKCJI

 1. 8.10 — 8.55
 2. 9.05 — 9.50
 3. 10.00 — 10.45
 4. 10.55 — 11.40
 5. 12.10 — 12.55
 6. 13.05 — 13.50
 7. 14.00 — 14.45
 8. 14.55 — 15.40

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I okres: 1 września 2021 r. – 8 lutego 2022 r.

II okres: 9 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 IX 2021 r.
2. DEN – wolny od zajęć dydaktycznych 14 X 2021 r.
3. Wszystkich Świętych 1 XI 2021 r.
4. Narodowe Święto Niepodległości 11  XI 2021 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 XII 2021 r.
6. Święto Trzech Króli 6 I 2022 r.
7. Ferie zimowe  4 I –  17 I 2022 r.
8. Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do 7  II 2022 r.
9. Klasyfikacja śródroczna uczniów 8 II 2022 r.
10 Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 V 2022 r.
11. Wiosenna przerwa świąteczna 14 IV – 19 IV 2022 r.
12. Święto Państwowe 1 V 2022 r.
13. Boże  Ciało 16 VI 2022 r.
14. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych


Ustalenie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych

do 8 VI 2022 r.


do 15 VI 2022 r.

15. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów 17 VI 2022 r.
16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 VI 2022 r.
17.


18.

Ferie letnie


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

17 I – 30 I 2022 r.


15 X 2021 r.

12 XI 2021 r.

24 – 26 V 2022 r.

2 V 2022 r.

17 VI 2022 r.

 1. Zebrania z rodzicami
 •  2 IX 2021 r.
 •  4 XI 2021 r.
 • 10  II 2022 r.
 •  5 IV 2022 r.
 • 8 VI 2022 r.

Termin indywidualnych konsultacji dla rodziców w I okresie r. szk. 2021/2022

 1. Zdzisława Ciepiela –
 2.  –
 3.   –
 4. Renata Jakubiak –
 5. Natalia Jasińska –
 6. Monika Medoń –
 7. Elżbieta Nastałek –
 8.  –
 9. Zenon Piotrowski –
 10. Mirosław Rajda –
 11. Ewa Słania –
 12. Bożena Tomczewska
 13. Karolina Witek –
 14. Małgorzata Zając –

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content