Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego miało nietypowy przebieg. Ograniczenia sanitarne spowodowane wirusem spowodowały, że nie mogło być ono tak uroczyste jak w minionych latach. Niemniej tradycji stało się zadość i ósmoklasiści z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa mogli godnie pożegnać się ze szkołą. Niestety liczba obecnych na spotkaniu nauczycieli i młodszych kolegów była mocno ograniczona. Każdy uczestnik spotkania miał wyznaczone miejsce w odpowiedniej odległości od innych. Stosowano maseczki i rękawiczki.

Po powitaniu zebranych i odśpiewaniu hymnu państwowego pani Dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie podsumowujące miniony rok, a zwłaszcza okres zdalnego nauczania. Następnie czterem najlepszym uczennicom kl. VIII wręczono Nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz  świadectwa z wyróżnieniem. Mogły one także wpisać się do Złotej Księgi Absolwentów, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. W dalszym ciągu spotkania świadectwa otrzymali pozostali uczniowie klasy ósmej oraz siódmoklasiści. Każdy uczeń klasy VIII otrzymał także pamiątkowy smartwatch, a siódmoklasista książkę. Pamiątki te zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Wszyscy rodzice ósmoklasistów otrzymali pamiątkowe dyplomy za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, a p. Magdalena Zając dodatkowo okolicznościową statuetkę. Pani Magda przez szereg lat pełniła funkcję przewodniczącej Rady Rodziców i w tym czasie przeprowadziła wiele działań przysparzających naszej szkole nie tylko splendoru, ale i środków finansowych.

Pani Dyrektor pożegnała także wychowawczynię kl. VIII, która z końcem tego roku szkolnego zdecydowała się odejść na zasłużoną emeryturę.

W dalszym ciągu uroczystości ósmoklasiści mieli krótkie wystąpienie, podczas którego wygłosili żartobliwe i nastrojowe teksty, którymi pożegnali szkołę, nauczycieli, kolegów. Rozdali też pożegnalne upominki. Sami również otrzymali upominki od siódmoklasistów i obejrzeli interesującą prezentację przygotowaną na ich cześć przez młodszych kolegów.

Na tym uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas VII – VIII dobiegła końca. Niektórzy robili jeszcze sobie pamiątkowe zdjęcia na tle okolicznościowych dekoracji, żartując na temat tego, czy po latach można będzie zgadnąć, czyja twarz ukrywa się pod maseczką. Tymczasem do sali gimnastycznej wkraczali już pracownicy obsługi, dezynfekując pomieszczenie przed spotkaniem kolejnej grupy uczniów. Szczęśliwych wakacji!

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content