„Szkoła otwarta – szkoła aktywna”

Szkoła Podstawowa w  Marcyporębie systematycznie współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi (organizacjami pożytku publicznego) działającymi na terenie naszego powiatu, województwa i Polski. Dzięki temu rozwijamy zainteresowania i talenty naszych uczniów, wzbogacamy ofertę programową placówki, ale również doskonalimy kompetencje zawodowe nauczycieli. Jesteśmy szkołą aktywną – nauczyciele wspólnie ze społecznością szkolną podejmują wiele działań służących rozwojowi nie tylko uczniów, ale również naszej Małej Ojczyzny. Jesteśmy szkołą otwartą na sztukę, kulturę i sport.

Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami szkoły w zakresie tej współpracy i do obejrzenia prezentacji.

„Szkoła otwarta – szkoła aktywna”

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content