Święto Patrona

18 maja,w dzień urodzin naszego Patrona, św. Jana Pawła II, cała szkoła barwnym korowodem wyruszyła do kapliczki w Kopytówce. Idące wśród zielonych pól dzieci z żółtymi chustami na ramionach i biało-żółtymi chorągiewkami w ręku,wyglądały jak kwiaty na wiosennej łące. Drogę umilało nam ciepłe słońce i radosny śpiew skowronków. Przy kapliczce czekał na nas ksiądz Proboszcz, pani Dyrektor oraz akordeon pani Ewy. Wspólnie odmówiliśmy Litanię Loretańską, ksiądz poprowadził stosowne modlitwy, a pani Ewa przygrywając na akordeonie intonowała znane wszystkim pieśni maryjne. W ten sposób uczciliśmy Święto Patrona naszej szkoły.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content