Święto Narodowe Trzeciego Maja

Po roku 1772 część szlachty wiedziała, że kraj wymaga szybkiej naprawy. W tym celu zwołano sejm, który, by zapobiec jego zerwaniu, miał obradować jako skonfederowany. Obradował on aż 4 lata, dlatego do historii przeszedł jako Sejm Wielki lub Sejm Czteroletni.

Jego najważniejszą decyzją było przyjęcie KONSTYTUCJI w dniu 3 maja 1791. Akt ten znosił liberum veto, przywracał dziedziczność tronu oraz likwidował podział Rzeczypospolitej na Polskę i Litwę. Odtąd nasze państwo miało się nazywać POLSKA. Niestety, przeciwnicy reform w 1792 roku poprosili carycę Katarzynę II o pomoc i wybuchła wojna polsko-rosyjska. Wojska polskie przegrały tę batalię i król Stanisław August Poniatowski przystąpił do obozu przeciwników reform. Polska dogorywała, w 1793 roku miał miejsce II rozbiór. Rok później wybuchło powstanie kościuszkowskie, a w 1795 roku nastąpił całkowity upadek państwa polskiego.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 roku. Ponownie stało się świętem narodowym w 1990 roku. Społeczność naszej szkoły uczciła rocznicę uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA spotkaniem w MIEJSCU PAMIĘCI – przy krzyżu przypominającym to ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie. Zapaliliśmy znicze, a klasy VIII a oraz VII przedstawiły krótką część artystyczną.

E Nastałek/Z Piotrowski

zobacz zdjęcia

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content