Sukces szóstoklasistek

Sukces szóstoklasistek w konkursie literackim i plastycznym

Tradycyjnie już uczniowie SP w Marcyporębie biorą udział w konkursach organizowanych przez gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy zwaną też poetycko „Spichlerzem Książki”. Po sukcesach chłopców z klasy V w konkursie czytelniczym, bardzo pięknie w konkursie literackim zaprezentowały się szóstoklasistki. Wszystkie dziewczynki z tej klasy napisały eseje pt. „Chrzest Polski a Światowe Dni Młodzieży”. Temat dla uczennic  szkoły podstawowej był bardzo trudny. Przede wszystkim musiały  nadprogramowo zapoznać się z formą eseju, a następnie poszerzyć swą wiedzę o zagadnienia wynikające z tematu pracy. Ale to nie wszystko. Tematykę tę należało przemyśleć i zająć stanowisko wobec różnych poglądów prezentowanych w odpowiednich źródłach. Dobrze też byłoby wykazać się własnymi, oryginalnymi opiniami.

W celu sprostania wymaganiom konkursu uczennice wzięły aktywny  udział w zajęciach przygotowujących je do napisania wyżej wymienionej pracy.  Uczyły się też samodzielnie, niejednokrotnie konsultując  zdobytą wiedzę z nauczycielem. Dzięki  efektywnej  pracy odniosły zasłużony sukces. Trzy z nich znalazły uznanie w oczach jurorów.

Wiktoria Miczko zajęła I miejsce, a

Marcelina Ryś i Patrycja Kowalczyk ex aequo II miejsce.

Szóstoklasistka Anetka Jucha wzięła też udział w konkursie plastycznym , który (podobnie jak literacki i czytelniczy) został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach XX Spotkań w Świecie Książek.  Jej rysunek spodobał się jurorom.

Aneta Jucha zdobyła II miejsce.

Gratulujemy szóstoklasistkom. Wszystkie one to miłe, zdolne i pracowite dziewczyny. Nauczyciele w gimnazjum będą mieli z nich pociechę.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content