Spotkanie z panem Marcinem Krzyżańskim

W dniu 11 grudnia naszą szkołę odwiedził pan Marcin Krzyżański – mieszkaniec naszej gminy, przyrodnik, ornitolog, scenarzysta i producent. Specjalizującą się w realizacji filmów i programów przyrodniczych. Od początku działalności współpracuje z Telewizją Polską S.A. produkując na jej zlecenie filmy i dokumentalne cykle przyrodnicze.

Pan Marcin Krzyżański jest znawcą wielu zwierząt, a szczególnie ptaków. Wie, gdzie prowadzić ich obserwacje, zna ich zwyczaje. Swoją bogatą wiedzą i efektami prowadzonych obserwacji podzielił się z nami.

Szczególnie interesujące w prezentacji pana Marcina, było to, że wszystkie przedstawiane zwierzęta zostały sfotografowane i sfilmowane na terenie naszej gminy. Zobaczyliśmy trzy gatunki dzięciołów: czarnego, dużego i zielonego. Obserwowaliśmy zachowania puchacza oraz sowy pójdźki, która jest „bliską sąsiadką” naszego prelegenta. Oglądaliśmy przykłady ptaków wodnych zamieszkujących lub czasowo przebywających na stawach w Brzeźnicy. Środowiskiem bogatym w drobne ptaki takie jak: makolągwa, pliszka, czyże oraz dzierzby są nasze tereny trawiaste np. łąki z zaroślami śródpolnymi oraz tereny w pobliżu rzek, które stanowią ich miejsce żerowania. Poznaliśmy niesamowity sposób gromadzenia zapasów pożywienia przez dzierzby, które część swoich „łowów” nabijają na gałęzie i korzystają z nich w sytuacji niesprzyjających warunków pogodowych.

Uczniowie klas I – V. słuchali opowieści prelegenta z dużym zainteresowaniem. Podobały się im oglądane filmiki pokazujące zachowania zwierząt. Bogate zbiory pana Marcina, które mogliśmy oglądać dzięki uprzejmości naszego gościa zachwyciły nas i zachęciły do uważnego przyglądania się swojemu otoczeniu i rozwijania pasji przyrodnika i obserwatora.

Pan Marcin Krzyżański obdarował naszą szkołę pakietami edukacyjnymi „Pola tętniące życiem”, które nauczyciele będą mogli wykorzystać do przybliżania naszym uczniom wiadomości, dotyczących bioróżnorodności naszej okolicy.

Dziękujemy panu Marcinowi Krzyżańskiemu za ciekawe opowieści ilustrowane filmikami oraz zdjęciami prezentującymi środowiska oraz gatunki zwierząt żyjących w naszym sąsiedztwie.

Mamy nadzieję, że to interesujące spotkanie nie będzie ostatnie, że będziemy mieli jeszcze okazję do spotkania.

Z. C.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content