Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje

W dniu 5 marca 2019 r. gościliśmy w szkole specjalistów  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  z Wadowic. Celem wizyty było promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego  oraz popularyzowanie czynności szczególnie niebezpiecznych, których  nie wolno wykonywać dzieciom poniżej 16 lat.  W trakcie pogadanki dzieci opowiadały jak pomagają rodzicom, a panie odnosiły się do tych wypowiedzi. Został wyświetlony film animowany pt ”Rodzina Porażków” o przyczynach wypadków w gospodarstwie rolnym i jak im zapobiegać. Uczniom przekazano broszurki na tematy poruszane podczas spotkania.

To wszystko miało przygotować uczniów do IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”. Konkurs ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych. Panie zachęcały do wzięcia udziału w tym konkursie, gdyż czekają na uczestników ciekawe nagrody.

C. Garbacz

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content