Powierzono opiekę nad Szlakiem Papieskim

Wyruszyli pieszo z różnych miejsc i spotkali się na Drabożu: uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy Gminy Brzeźnica, goście. W sobotę 18 maja 2019 r. odbył się Rajd Szlakiem Papieskim w gminie Brzeźnica.

Cykliczne wydarzenia miało w tym roku szczególny akcent. Przy kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia na Drabożu w Bęczynie odbyło się uroczyste przekazanie opieki nad odcinkiem Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie się!” na terenie gminy Brzeźnica uczniom Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie.

Ceremonia poprzedzona była odwołaniami do lat minionych i pamiętnego dnia 16 maja 2010 r., kiedy to ojciec Damian Muskus kustosz kalwaryjskiego Sanktuarium-obecnie biskup- poświecił cały Szlak Papieski. Trasa wiedzie z krakowskiego Salwatora przez teren gmin: Liszki, Czernichów, Brzeźnica do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Oznakowania drogi dokonali pod opieką nauczycieli uczniowie Gimnazjum w Brzeźnicy i to oni sprawowali opiekę nad tym miejscem przez ostatnie dziewięć lat. Reforma oświaty sprawia, że gimnazja niebawem przestaną już funkcjonować.
Dar opieki i zaszczytne wyzwanie podjęła Szkoła Podstawowa w Marcyporębie, która od 2016 r. ma za Patrona św. Jana Pawła II. Na Drabożu przypomniano jakże aktualne słowa, które w 1968 r. wypowiedział w kościele w Marcyporębie biskup Karol Wojtyła: „….w duszy Polaka dwa uczucia chodzą ze sobą w parze: uczucie religijne i patriotyczne uczucie miłości Ojczyzny”.

Nowy akt powierzenia opieki nad Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się!” podpisali w dniu 18 maja 2019 r.: Prezes Fundacji Szlaki Papieskie Urszula Własiuk, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Proboszcz Parafii w Marcyporębie ks. Jan Giądła, Proboszcz Parafii w Paszkówce ks. Marek Holota, Przewodniczący Komitetu Kaplicy na Drabożu Wiesław Jaskuła. Dokument przekazano na ręce Pani Krystyny Korus Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie i uczniów. Zadanie powierzono całej szkolnej społeczności w 99. rocznicę urodzin naszego Ojca Świętego.

W dalszej części słonecznego dnia organizatorem był Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „POBIEDR”, wsparty przez sponsorów. Przeprowadzono konkurs tematyczny dla najmłodszych, wręczono nagrody, zapewniono dobry poczęstunek. Zakończeniem całego rajdu była wspólna modlitwa. Jak na maj przystało odśpiewano Litanię Loretańską do Matki Bożej i ulubioną przez Ojca Świętego „Barkę”. Łańcuch połączonych dłoni i pieśń płynąca z Draboża niech zwiastują dobrze na przyszłość.

tekst pochodzi z https://www.brzeźnica.pl/archiwum-artykulow/646-powierzono-opieke-nad-szlakiem-papieskim

Zobacz galerię

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content