Obchody rocznicy wyboru Papieża – Polaka

Obchody rocznicy wyboru Papieża – Polaka

16 października to dzień, w którym wspominamy wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Uczniowie naszej szkoły – Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie czynnie włączyli się w te obchody.  Z tej okazji poczet sztandarowy szkoły wziął udział we Mszy Świętej odprawianej w miejscowym kościele parafialnym. Podczas Mszy przedstawiciele społeczności szkolnej – uczniowie, nauczyciele, rodzice, a nawet p. dyrektor K. Korus czytali nauki oraz modlitwy, a Madzia Bryniarska z kl. V ( pięknie prezentująca się w góralskim stroju ludowym) prześlicznie je śpiewała. Po Mszy Świętej uczniowie zaprezentowali przedstawienie w zabawny sposób  popularyzujące sylwetkę św. Jana Pawła II. Można było poznać niektóre fakty z Jego biografii, wybrane cytaty, posłuchać wierszy Jemu poświęconych, zaśpiewać „Barkę” wraz z p. Słanią i jej przedszkolaczkami.  Uczniowie spisali się znakomicie. Mówili głośno, wyraźnie, z zacięciem aktorskim. Nic więc dziwnego, że zostali nagrodzeni gorącymi oklaskami.  Na koniec p. dyr. K. Korus jeszcze raz podziękowała wszystkim, a szczególnie ks. Proboszczowi,  za wsparcie duchowe, ale też  i  materialne oraz pracę na rzecz niedawnej  uroczystości nadania szkole imienia i sztandaru.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content