Informacja w sprawie środków do dezynfekcji rąk

W związku rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w kontekście stosowania środków do dezynfekcji rąk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie informuje, iż w szkole stosuje się do dezynfekcji rąk produkty:

Trisept Complex – Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0007/TP/20

Trisept Max – Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0001/TP/20

Stosowane produkty w szkole do dezynfekcji znajdują się Wykazie Produktów Biobójczych. Link poniżej:

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Więcej informacji o produktach na stronie producenta tj. Tarchomińskich zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka Akcyjna:

https://trisept.com.pl/

Komunikat_Głównego_Inspektora_Sanitarnego_w_sprawie_środków_do_dezynfekcji_rąk

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków do dezynfekcji rąk

W związku rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w kontekście stosowania środków do dezynfekcji rąk w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w instytucjach opieki nad dziećmi

Główny Inspektor Sanitarny informuje co następuje:

Środki do dezynfekcji rąk posiadają odpowiednie pozwolenie i zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót wydawane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231 z późn. zm.) przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 przedmiotowej ustawy, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. Wykaz ten, obejmujący między innymi produkty do dezynfekcji jest na bieżąco aktualizowany i dostępny pod linkiem

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

w dwóch załącznikach wynikających z rodzaju udzielonych pozwoleń. Wpisów do Wykazu Produktów Biobójczych i zmian wpisów z urzędu, na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych dokonuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji należą do grupy produktowej kategorii 1, w obrębie której do dezynfekcji skóry lub skóry głowy należą produkty zawarte tylko w grupie 1.

Ponadto należy pamiętać, że oprócz produktów biobójczych zawartych w powyższym wykazie, na rynku dostępne są również środki do dezynfekcji skóry, które jako produkty lecznicze (leki) dostępne są tylko w aptekach.

Środki do dezynfekcji, obecne na rynku, na które zostało wydane odpowiednie pozwolenie, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i w sposób określony przez producenta są produktami bezpiecznymi, posiadającymi udowodniony sposób działania. Pozwolenia na ww. produkty wydawane są na bieżąco a ich dostępność jest dostosowana do aktualnej sytuacji epidemicznej.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

W sytuacji, gdy dostęp do wody i mydła jest utrudniony, środki do dezynfekcji rąk, na które zostało wydane odpowiednie pozwolenie stanowią główny i odpowiedni sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków do dezynfekcji rąk

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content