Bierzemy udział w projekcie „Ekologiczna Szkoła” Centrum Edukacji Obywatelskiej

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas ósmych uczestniczą w realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Ekologiczna Szkoła” w ramach, którego podjęli się realizacji zaplanowanego przez siebie projektu, który przygotowali i zrealizowali dzieląc się zadaniami do wykonania. Prace te wykonywane były podczas zajęć rozwijających kreatywność „Kreatywnie dla środowiska”.

Efekty pracy metoda projektu zaprezentowane zostały podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi – 2022, które odbyły się w naszej szkole 25 kwietnia.

Uczniowie klasy VIII b podjęli się przygotowania, opracowania i przeprowadzenia konkursu dla uczniów klas I – III „Z ekologia za pan brat”.

Wykonanie tego zadania rozdzielone zostało na trzy grupy.

 Pierwsza grupa opracowała zakres treści konkursu, a następnie przeprowadziła akcję edukacyjną polegającą na przekazaniu wiedzy uczniom klas I – III. Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystana była prezentacja opracowana przez grupę II, przybliżająca informacje z zakresu sposobów segregowania odpadów oraz informacji na temat sposobów ochrony przyrody- w tym najstarszego, największego oraz najbliżej położonego parku narodowego oraz roślin i zwierząt – symboli wiosny. Z kolei III grupa opracowała zadania konkursowe obejmujące treści wynikające z tematyki konkursu.

Konkurs „Z ekologią za pan brat” przeprowadzony został w dniu 12 kwietnia. Następnie uczniowie sprawdzili testy wykonane przez młodszych kolegów i ustalili na podstawie uzyskanych punktów uczniów, którzy zostali laureatami klasowych zawodów.

Realizacja tego projektu przyczyniła się do podniesienia wiedzy ekologicznej zarówno uczniów biorących udział w konkursie jak również uczniów pracujących nad projektem. Jednocześnie wykonanie tego projektu pozwoliło ósmoklasistom na uczenie się współpracy podczas jego realizacji oraz podejmowania odpowiedzialności za podjęte zadanie.

Uczniowie klasy VIII b pozyskali również sojusznika – Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, który wsparł ich działania przekazując upominki dla 19 laureatów z klas I – III, za co serdecznie dziękujemy.

W tym miejscu przekazuję podziękowania dla uczniów biorących udział w konkursie za chętny udział, za wiedzę, którą opanowali i wykorzystali podczas konkursu oraz wychowawcom za współpracę z uczniami klasy VIII b podczas przygotowań jak również w trakcie konkursu.

Z kolei uczniowie klasy VII a zdecydowali, że zaangażują się w projekt, który przybliży społeczności szkolnej problem globalnego ocieplenia spowodowanego ocieplaniem się klimatu, dlatego zaplanowali realizację projektu edukacyjnego „Zmieniamy nawyki żywieniowe – obniżamy ślad węglowy – ograniczamy emisję gazów cieplarnianych”. Podczas planowania projektu ustalili, że będą pracować w grupach, poszerzając swoją wiedze na tematy:

I grupa: – „Czym jest globalne ocieplenie?

II grupa: – „Czym są: ślad węglowy, ślad wodny, ślad żywności?”

III grupa – „Co możemy zrobić? Jakie działania obniżają emisję gazów cieplarnianych?”

Grupy uczniów przygotowały prezentacje o tej tematyce i zaprezentowały je również podczas obchodów Dnia Ziemi.

Ponieważ jednym ze sposobów obniżania emisji gazów cieplarnianych może być zmiana nawyków żywieniowych, dlatego postanowili przygotować poczęstunek dla swoich kolegów oparty na bazie lokalnych produktów pochodzenia roślinnego, a tym samych zachęcać społeczność szkolną do zmiany nawyków żywieniowych.

Przygotowane do degustacji przekąski zostały zjedzone z apetytem, zatem mamy nadzieję, że stopniowo nawyki żywieniowe będą zmieniane, a cel działań zostanie osiągnięty.

Tym działaniem chcieliśmy skłonić społeczność szkolną do zastanowienia się nad naszymi wyborami tak, aby obniżać spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, gdyż generują one większy ślad węglowy, a tym samym przyczyniają się do przyspieszenia tempa ocieplania klimatu.

Zachęcamy do podejmowania wyzwania obniżania śladu węglowego.

W tym celu można wykorzystać podaną niżej stronę, aby dowiedzieć się, jakie działania mogą nam w tym pomóc:

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content