Bezpieczne ferie zimowe 2020

W dniu 24 stycznia br. naszą szkołę odwiedził podkom. Przemysław Adamczyk z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Głównym celem prelekcji było jak najlepsze przygotowanie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I -VIII do bezpiecznego spędzenia ferii zimowych, a temat przewodni to szeroko pojęte bezpieczeństwo na drogach, na stokach, na lodowisku i w domu.

Podczas prelekcji policjant rozmawiał z dziećmi o zagrożeniach czyhających na dzieci w trakcie ferii. Szczególnie skupił się na omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Udzielał rad, dotyczących zachowania w sytuacji, gdy pod ciężarem drugiej osoby załamie się lód. Przestrzegał przed korzystaniem z lodowisk na zbiornikach wodnych, czy zjeżdżaniem na sankach w pobliżu ulic. Omówił też zasady zachowania się na stokach narciarskich. Ponadto poruszył temat właściwego zachowania dziecka podczas kontaktu z obcą osobą, w tym poznaną w internecie. Pamiątkami ze spotkania z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie są koszulki i różne odblaski, które pomogą zachować bezpieczeństwo naszych uczniów. Dziękujemy Panu podkom. Przemysławowi Adamczykowi za ciekawą i pouczającą prelekcję.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content