ARCHIPELAG SKARBÓW

W dniach 9-10 marca 2022r. uczniowie klas ósmych wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”. Celem głównym programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury i Promocji W Brzeźnicy w formie dwóch 3,5-godzinnych mitingów.
Spotkania poświęcone były zagadnieniom dotyczącym rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania – sięganiu po alkohol, narkotyki i dopalacze. Ponadto zostały omówiene kwestie związane z seksualnością człowieka.
Podczas realizacji programu poruszane były tematy związane z wywieraniem presji rówieśniczej i sposobami radzenia sobie z nią, zachowaniami agresywnymi i zachowaniach o uprzedmiotawiającym charakterze, zwłaszcza w relacjach chłopcy – dziewczęta.
Metodami zastosowanymi w programie były mini-wykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia aktywizujące młodzież takie jak: dialog z przedstawicielami młodzieży, burza mózgów, fantazja sterowana, scenki odgrywane na forum, a ponadto świadectwa zdrowego stylu zycia przekazywane przez realizatorów i wolontariuszy programu oraz nagrane świadectwa znanych ludzi. Uczestnicy ćwiczeń i scenek byli chwaleni przez realizatorów, nagradzani brawami przez młodzież i otrzymywali drobne nagrody.

zobacz zdjęcia

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content