Aktywna tablica 2018

Nasza szkoła została zakwalifikowana do  rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”

 

     Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę – Gminę Brzeźnica. Głównym jego celem jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC, co w efekcie prowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów i dodatkowo wspomaga proces kształcenia uczniów w placówce.

     Podniesienie ww kompetencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny naszych uczniów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym rządowego programu jest również umożliwienie dzieciom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

     Zdobyte przez  Panią Dyrektor  środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup 2  tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi i interaktywnego monitora dotykowego.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content