Spotkanie Szlaków Papieskich z abp. Markiem Jędraszewskim

Doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich  z metropolitą krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim odbyło się  7 marca 2020 r. w Domu Arcybiskupów Krakowskich.  W tym roku  było ono  szczególnie poświęcone 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz stuleciu Bitwy Warszawskiej. Na ul. Franciszkańską 3 przybyły delegacje m. in. z Krakowa, Limanowej, Jeleniej Góry, Płazy, Ochotnicy, Koniny, Częstochowy, Tymbarku, Nowego Sącza, Węgierskiej Górki, Niegowici, Chrzanowa.  Gminę Brzeźnica i Szlak Papieski „Nie lękajcie się!” reprezentowali wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy Wiesława Jarguz, delegacja PUKS z Paszkówki z prezesem Wiesławem Jaskułą. Naszą Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II  w Marcyporębie  reprezentowali uczniowie, poczet sztandarowy, nauczycielka Ewa Słania oraz dyrektor szkoły Krystyna Korus. Nie zabrakło również przedstawicieli Środowiska- Danuty Ciesielskiej( żony sł. Bożego Jerzego Ciesielskiego) oraz Jerzego Riegiera, którego gościliśmy w szkole z okazji nadania imienia i sztandaru naszej placówce.

Uroczystość rozpoczęła się, jak w poprzednich latach, od powitania miłośników Szlaków Papieskich  przez Prezes Fundacji Szlaków Papieskich  Urszulę Własiuk. Następnie zapalono znicze, złożono kwiaty i odśpiewano  „Barkę” pod pomnikiem św. Jana Pawła II na dziedzińcu Kurii. Po tej części uroczystości  wszyscy udali się na Mszę Świętą, do Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich, miejsca historycznego, pamiętającego święcenia kapłańskie Karola Wojtyły, jego modlitwy, jako biskupa metropolity i papieża Jana Pawła II. Tam zebranych przywitał  ks. Stefan Misiniec – kapelan Fundacji Szlaków Papieskich.  Oprawę muzyczną podczas Eucharystii zapewnił  chór „Organum” pod dyrekcją prof. Bogusława Grzybka.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Marek Jędraszewski. W koncelebrze Mszę Świetą odprawiał też ks. Jan Giądła z Parafii św. Marcina w Marcyporębie.

„W homilii metropolita zaznaczył, że podążanie drogami Boga nie opiera się wyłącznie na przestrzeganiu Dekalogu, ale również na wypełnianiu przykazań miłości. – Chodzić drogami Boga to także odkrywać stworzony przez Niego świat, (…) zobaczyć jego piękno, zauroczyć się nim i wysławiać Tego, który powołał wszystko do istnienia. Tego uczył nas Jan Paweł II – tłumaczył i przypomniał, że w Starym Sączu papież bezbłędnie nazywał okoliczne szczyty. – Chodzić drogami Boga, to nie tylko zachwycać się pięknem świata, ale korzystać z czasu bycia z innymi na łonie natury: razem się modlić, stawiać pytania – kontynuował arcybiskup i podkreślił, że właśnie w taki sposób powstały dzieła „Miłość i odpowiedzialność” i poemat „Przed sklepem jubilera”. Dodał, że Ojciec Święty był również doskonałym nauczycielem historii i wielkim patriotą, a po odzyskaniu przez Polskę prawdziwej niezależności – nauczycielem wolności. – Czujemy się jego spadkobiercami, odpowiedzialnymi za to, co nam zostawił. Modlimy się, by ten odziedziczony po nim skarb pomnażać i przekazywać wszystkim, którzy po nas przyjdą i będą kroczyć tymi samymi Bożymi drogami – zakończył.” (cytat  ze strony internetowej Archidiecezji Krakowskiej) .

Po Eucharystii, w Sali Królewskiej-Okna Papieskiego, odbyło się spotkanie członków i sympatyków Szlaków Papieskich z abp. Markiem Jędraszewskim. Prezes fundacji Urszula Własiuk  powiedziała, iż „.. Szlaki Papieskie są cząstką życia Jana Pawła II. Przybywa osób, które to dostrzegają, doceniają i rozumieją…”. Następnie słowo  skierował metropolita krakowski . Potem był czas na bezpośrednie rozmowy z abp. Markiem Jędraszewskim.

Jak każdego roku była również okazja do wymiany doświadczeń, rozmów w  sali znajdującej się w bazylice ojców Franciszkanów. Były obwarzanki krakowskie, chleb ze smalcem oraz piękny tort jak przystało na 100-lecie urodzin. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak pięknej uroczystości poświęconej patronowi naszej szkoły – św. Janowi Pawłowi II.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content